A Diakónia Keresztyén Alapítvány küldetése

gyerekek web

A Diakónia Keresztyén Alapítvány feladatának tartja az élet megóvását, a betegek és hátrányos helyzetűek segítését, keresztény értékek alapján történő szemléletformálást, az egyéni és közösségi felelősségérzet- és felelősségvállalás erősítését, a testi-lelki-szellemi képességek kibontakoztatását, a szociális és egészségügyi problémákra való érzékenység fokozását, valamint az ezek megoldásában való aktív részvétel ösztönzését.

 

 

 A Diakónia Keresztyén Alapítvány célkitűzései

Mamacska 3 web

  • a keresztény normákkal összhangban élni és dolgozni;
  • óvni az életet a születéstől a halálig;
  • gyógyulást, reményt és lelki támaszt nyújtani az erre rászorulóknak;
  • szociális jellegű szolgáltatásokat biztosítani;
  • közösségfejlesztő programokat kidolgozni és megvalósítani;
  • szociálisan rászorult gyerekek számára nevelő-programokat működtetni.

A Diakónia Keresztyén Alapítvány története

"Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt, ...
válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod!".
Mózes V. 30. 15, 19.

casa1A két világháború között az Erdélyi Református Egyház keretén belül jól kiépített, hozzáértően megszervezett diakóniai szolgálat működött. Sajnos az államosítást követő időszakban megszűntek a diakóniai munka feltételei.

Az 1989-es változások után újra lehetőség nyílt arra, hogy ezt a munkát intézményesen is folytatni lehessen. Az embertárs szolgálatát célzó tevékenységek egész sora indult el ekkor, s ezek között szerepel a Diakónia Keresztyén Alapítvány munkája is…

A diakóniai munka kezdete teológusok és orvostanhallgatók önkéntes szolgálatához fűződik.

1992
Alapítványunk a Diakóniai Szolgálatban gyökerezik, amely megnyitja első orvosi rendelőjét Kolozsváron, szintén itt beindul az Otthoni Betegápoló Szolgálat Gerdien Van‘t Hul és Hennie Vlak holland egészségügyi nővérek és dr. Sárosi Arthur orvos vezetésével.
1992
1998
A második orvosi rendelő szintén Kolozsváron, a harmadik pedig Méra faluban kezd el működni.
1998
2001
Az Erdélyi Református Egyházkerület megalapítja az önálló, kolozsvári DIAKÓNIA KERESZTYÉN ALAPÍTVÁNYT. Elindítjuk Mérában első szociális gyermekprogramunkat.
2001
2002
Megnyílik első idősotthonunk, a kolozsvári Jó Testvér Gondozóotthon.
2002
2003
Birtokba vesszük jelenlegi székhelyünket. Mérában megnyitjuk Szociális Tanácsadó Irodánkat.
2003
2004
Magyarvistán (Kolozs megye) orvosi rendelőt nyitunk.
2004
2006
A Dorcas Aid International szervezettel közösen elindítjuk az Adopt a Granny szociális idősprojektünket. Az Otthoni Betegápoló Szolgálatot sikerül akkreditálni és szerződés jön létre az állami Egészségbiztosítási Pénztárral.
2006
2007
Elindítjuk Kolozsváron a gyógyíthatatlan betegeket célzó palliatív gondozási szolgálatot. az EVS (European Voluntary Service) program keretében küldő és fogadó szervezetként akkreditálják alapítványunkat.
2007
2008
Felavatjuk második idősgondozó otthonunkat, a mérai Mamácska otthont.
2008
2009
A Mérában működő szociális gyerekprogramot akkreditáltatjuk.
2009
2010
Új otthoni betegápolási munkapontok indulnak Szentlászló és Bonchida községekben. Szociálisan hátrányos gyermekek számára délutáni foglalkoztató indítunk a kolozsvári N. Titulescu általános iskolában.
2010
2011
Nagyváradon elindítunk egy, roma gyerekek iskolai és társadalmi felzárkóztatását célzó programot. Az otthoni betegápolás újabb munkapontját nyitjuk meg, ezúttal Kolozson.
2011
2012
Szociálisan hátrányos I. osztályosok számára délutáni foglalkoztatót működtetünk a kolozsvári Ana Aslan (Horea úti) iskolában.
2012
2013
Körösfőn új otthoni betegápoló szolgálatot nyújtó munkapont nyílik. A szociális gyerekprogramot sikerül a svájci állam támogatásának köszönhetően kiterjeszteni: új nappali foglalkoztatót nyitunk Kolozs és Bihar megye négy-négy településén.
2013
2014
Alkalmazottaink száma 120-ra nőtt. Kolozs és Bihar megye 15 helységében működtetünk szociális nappali foglalkoztatóközpontot, összesen 510 gyereket segítve. Otthoni betegápolást nyújtó új munkapontot nyitottunk Magyarbikalon.
2014
2015
Alkalmazottaink száma 154-re nőtt. A Kolozs, Bihar és Szilágy megye 22 helységében működő szociális nappali foglalkoztatóink gyereklétszáma 789 volt. Az otthoni betegápolási szolgálat keretén belül 7 munkapontunkon 912 személyt ápoltunk. 260 gyógyíthatatlan beteget részesítettünk palliatív ellátásban. Otthoni betegápolási munkapontot nyitottunk Alsófüldön.
2015
2016
155 alkalmazottunk mellett 170 önkéntes segítette munkánkat. A 27 helységben működő szociális nappali foglalkoztatóink gyereklétszáma 954-re nőtt. Otthoni betegápolási munkapontot nyitottunk Váralmáson és Ketesden. A kolozsvári “Jó testvér” gondozóotthonunk 19 férőhellyel működik. Befejeztük a mérai „Mamácska” idősgondozóotthonunk új szárnyának építését, így 31-re növelve a helyek számát.
2016
2017
144 alkalmazottal folytattuk tevékenységeinket Kolozs, Bihar és Szilágy megyében. Otthoni betegápolást nyújtó új munkapontot nyitottunk Désen. 9 munkapontunkon 1009 beteget ápoltunk. Délutáni szociális gyermekprogramjaink által 847 gyermeket támogattunk.
2017
2018
Az otthoni betegápolási szolgálat keretén belül 11 munkapontunkon 1209 személyt ápoltunk. Palliatív ellátásban 247 gyógyíthatatlan beteg részesült. Három megyében 26 helységben 689 szociálisan hátrányos gyermeket részesítettünk délutáni foglalkoztatásban.
2018
2019
Szolgálatainkat 139 alkalmazottal biztosítottuk. 1055 betegnek nyújtottunk otthoni betegápolást és délutáni programjaink által 693 szociálisan hátrányos gyermeket támogattunk. A kolozsvári “Jó testvér” gondozóotthonunk 19 férőhellyel és a mérai „Mamácska” otthonunk 31 hellyel működött. Biharfélegyházán beindítottuk az „Élet fája” idősotthont és a Nagyváradi Diakonia Fióknak való átadásáig egy évig működtettük.
2019
2020
A Covid-19 világjárvány jelentős változást hozott alapítványunk működésében: Folytonosan alkalmazodtunk az új helyzethez és megoldásokat kerestünk. Ennek ellenére több helységben kénytelenek voltunk leállítani tevékenységünket és csökkentett létszámú csapattal helytállni. A több hónapig tartó online oktatás több gyermek oktatását érintette hátrányosan. A korlátozások megnehezítették mind az idősotthonaink alkalmazottainak, mind a bentlakó időseinknek és hozzátartozóiknak mindennapjait. Az otthoni betegápolási szolgálat az utolsó segítő kezet jelentette 1031 beteg számára, akiket multidiszciplináris csapatunk sokkal nagyobb erőfeszítéssel ápolt, mint bármikor a múltban. HÁLÁSAK VAGYUNK MINDEN EGYES MUNKATÁRSUNK ERŐFESZÍTÉSEIÉRT ÉS ÁLDOZATOS MUNKÁJÁÉRT.
2020
2021
Kénytelenek voltunk több munkahelyet megszüntetni és így évet 107 alkalmazottal zártuk. Minden nehézség ellenére hálásak vagyunk a csapatunk által elért eredményekért: Kolozs, Bihar és Szilágy megye 17 helységében 344 szociálisan hátrányos gyermeket támogattunk. Az otthoni betegápolási szolgálat keretén belül 9 munkapontunkon 999 személyt ápoltunk. Palliatív ellátásban 170 gyógyíthatatlan beteg részesült. A két idősotthonunk ismét maximális kapacitással működik. Kolozsvári fiókszervezetünk 20 éves jubileumának megünneplését a vírushelyzet nem tette lehetővé. Köszönetet mondunk vezetőségünknek, az elmúlt 20 év alatt csapatunkhoz tartozó munkatársainknak és támogatóinknak.
2021

Jövőre vonatkozó tervek